Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě cyklosportsvec.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu cyklosvec.cz jsou závazné. 

Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem , a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky zboží kupujícím. Prodávající nemusí dodat objednané zboží jen bylo-li vyprodané. O této skutečnosti informuje prodávající kupujícího neprodleně po ověření této skutečnosti na základě objednávky, kterou obdržel od kupujícího. Automatické potvrzení přijaté objednávky pouze informuje kupujícího, že jeho objednávka byla řádně zaregistrována k dalšímu postupu vyřízení a tím byly splněny podmínky k uzavření kupní smlouvy dle OZ s vyjímkou dříve citovaného ( vyprodané zboží)

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu cyklosvec.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Kupující uskutečněním objednávky souhlasí s občasným zasíláním akcí a obchodních sdělení e-mailem. Prodávající se zavazuje, že nebude taková sdělení zasílat více jak 2x měsíčně. Kupující se může ze zasílání kdykoliv odhlásit a to kliknutím na odkaz k odhlášení ve sdělení.

8. Součástí obchodních podmínek jsou dále dokumenty Reklamační protokol a Formulář vrácení a výměna zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 

Kupující má právo  podle občanského zákoníku  odstoupit od smlouvy vždy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, kupující obdrží elektronickou poštou dobropis, který stačí opět elektronickou cestou potvrdit, s tím že souhlasí s uvedenou cenou k náhradě za vrácené zboží a zasláním peněz na kupujícím navržené číslo účtu. 

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Práva a povinnosti prodávajícího 

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné 

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu specifikací uvedených na tomto webu.

Práva a povinnosti kupujícího 

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

4.1    Místem plnění – dodání Zboží je místo určené kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR

Zboží je dodáváno ze skladu. Adresa slůadu je: Na Ohradě 368, 39201 Soběslav.

 Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

V.    CENA

5.1    Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

5.2    Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

5.3    Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží, a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).

5.4    Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.

5.5    Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

5.6    Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

Doprava a platební podmínky

Zásilkovna

Česká pošta

VIII.    ZPŮSOB PLATBY

8.1    Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

(i)    tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky